Více času na podstatné

Množství emisí znečišťujících látek se v ČR mírně snižuje avšak na kvalitu ovzduší má tato skutečnost pouze omezený vliv, rozhodujícím faktorem je zejména výskyt inverze

09.04.2013 09:30

Dobré rozptylové podmínky panovaly v topné sezóně 2012/13 na celém území České republiky celkem 48 dní. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový pro polétavý prach nebyl v těchto dnech v období od října do března překročen ani na jedné z 53 měřících stanic zařazených v současném smogovém varovném a regulačním systému. Množství vypouštěných emisí znečišťujících látek se v České republice v posledních pěti letech mírně snižuje. Například při porovnání emisí tuhých znečišťujících látek mezi roky 2010 a 2011 se v Moravskoslezském kraji toto množství emisí snížilo cca z 6 800 t/rok na hodnotu 6 100 t/rok, obdobně ve Středočeském kraji z 11 100 t/rok na hodnotu 10 200 t/rok. Množství emisí znečišťujících látek se tedy mírně snižuje avšak na kvalitu ovzduší má tato skutečnost pouze omezený vliv. Více ZDE.