Více času na podstatné

Modul pro vypracování CSR v IUCLID 5.2

10.05.2010 09:42

Dne 23.4.2010 byl na stránkách https://www.iuclid.eu, uvolněn zásuvný modul pro vypracování zprávy o chemické bezpečnosti (CSR) v programu IUCLID 5.2. S nově vydanou aktualizací IUCLID 5.2 bylo nutné původní modul upravit tak, aby byl kompatibilní s touto novou verzí IUCLID. Připomínáme, že CSR se vypracovává pro látky nad 10t/r. Pomocí tohoto modulu je možné z IUCLID exportovat potřebná data do formátu XML anebo RTF a zároveň tak jednotlivá pole ještě doplňovat a aktualizovat. Kompletní uživatelský manuál je možné taktéž stahovat na výše uvedených stránkách.