Více času na podstatné

Mohou dodavatelé energie přispět k efektivním úsporám?

07.06.2012 19:16

Podle zkušeností ze zahraničí přináší povinnost energetických úspor pro dodavatele pozitivní výsledky v oblasti energetické účinnosti. Zákazníkům pomáhá šetřit výdaje, výhodná však může být i pro samotné energetické společnosti. Schémata energetické účinnosti však prý mají i svá slabá místa. Kritici, jako například Teplárenské sdružení ČR, namísto povinných úspor navrhují třeba zavedení daně z energie.

 

„Úspory není potřeba dělat jen v konečné spotřebě. Obrovský potenciál spočívá v sektoru transformace energie, což zjednodušeně znamená ve výrobě elektřiny,“ řekl Hájek v minulosti EurActivu. Podle něj je tak možné množství nepřímých emisí snižovat nejen snížením spotřeby energie v budovách, ale také zvýšením účinnosti při její výrobě. „Při výrobě elektřiny se v České republice maří více než 28 % veškeré primární energie. Využitím jen jedné pětiny mařeného tepla z výroby elektřiny bychom uspořili stejné množství primární energie jako snížením spotřeby tepla v budovách o 50 %,“ uvedl.

 

Více na EurActiv.cz ZDE