Více času na podstatné

Mongolsko skýtá velké příležitosti i pro Čechy

22.08.2012 10:38

Mongolsko už dávno není jen země pastevců. Je zemí mimořádně bohatou na suroviny. I když jsou zatím prozkoumána ložiska nerostných surovin jen asi z jedné třetiny, i tak je jisté, že země má takové zásoby, že může pokrýt potřeby celého světa. Proto o Mongolsko projevují stále větší zájem zahraniční investoři a země skýtá mnoho příležitostí i pro české firmy.

Stejnou důležitost jako geologie má pro Mongolsko vodní hospodářství. Cokoli, co souvisí s vodou. A ruku v ruce s tím jde ekologie. Mongolsko se nemůže stát jen velkou těžební jámou na suroviny. Musí řešit, a řeší, i ochranu životního prostředí. Protože Mongolsko čeká obrovský rozvoj těžebního průmyslu, bude potřebovat také dostatek energie. To je příležitost pro podniky, které staví elektrárny a vlastně pro jakékoli energetické firmy. A samozřejmě Mongolsko také potřebuje infrastrukturu.

Česká republika má s Mongolskem uzavřenu dohodu o ochraně a podpoře českých investic. Máme vzájemnou dohodu o zabránění dvojího zdanění. Existuje česko-mongolská hospodářská komora. Důležité je, že můžeme navázat na dlouhé tradice. Diplomatické vztahy se datují od roku 1950.

 

O potencionálu Mongolska mluvila na Radiožurnálu Jitka Hanžlová - audio k poslechu ZDE.

 

Zdroj: Rozhlas.cz