Více času na podstatné

Moratorium na průzkum břidlicového plynu

03.09.2012 13:45

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa dnes představil návrh moratoria na průzkum břidlicového plynu. Zákaz těžby průzkumu by pak měl začít oficiálně platit asi za měsíc a půl, kdy by celý časový harmonogram měla odsouhlasit vláda.

„Současná legislativní úprava podle našeho názoru neposkytuje dostatečné právní zajištění celého procesu průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů plynu novými technologickými postupy. Proto je potřebné analyzovat současný právní rámec stanovování průzkumných území, průzkumu a těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu a navrhnout právní úpravy tak, aby reflektovaly aktuálně používané technologie a jejich vliv na životní prostředí,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Až do 30. června 2014 by se v Česku neměla zkoumat ložiska břidlicového plynu. Vládě to navrhne ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS). Do uvedeného data by se měly upravit zákony tak, aby v nich byla jasná pravidla pro používání průzkumných technologií.

 

V pondělí 3. září Ministerstvo životního prostředí poslalo návrh usnesení vlády do mezirezortního připomínkového řízení, předpokládaná účinnost moratoria je od poloviny října, kdy by se jím měla zabývat vláda.

V geologickém zákoně např. chybí, aby projekt prací byl předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona EIA, resp. aby proběhlo zjišťovací řízení podle tohoto zákona. Podle zákona EIA je sice stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, jenže vyjádření krajského úřadu nemá povahu správního rozhodnutí a podmínky z EIA tak není kam zabudovat. Podobné nedokonalosti chce Ministerstvo životního prostředí během trvání moratoria legislativně napravit.

„Nechtěl bych se dostat do situace, kdy soukromá firma bude po České republice požadovat v arbitráži ušlý zisk jen proto, že česká legislativa nebyla schopná dostatečně kvalitně pokrýt tuto oblast. Mojí ambicí je udělat takovou právní úpravu, která stanoví jasná pravidla hry. To současná legislativa neumožňuje,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

 

Důvody moratoria na průzkum a těžbu břidlicového plynu vysvětloval v Ozvěnách dne na radižurnálu ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, audio ZDE.

 

Rozdíl mezi přístupem Ministerstva životního prostředí a skupiny senátorů, která připravila návrh zákona, kterým se zakazuje metoda hydraulického štěpení, a tedy i průzkumy, je ten, že podle názoru ministerstva by se budoucím generacím nemělo upírat právo rozhodnout o tom, zda průzkumy provádět či nikoli. Nehledě na to, že dnes není jisté, na jaké úrovni bude technologie průzkumů za deset, dvacet let. Zakázat byť jen možnost provádět průzkumy je nezodpovědnost vůči budoucím generacím.

„V dnešních podmínkách geologický průzkum při vyhledávání ložisek břidlicového plynu vypadá technologicky jako samotná těžba. Každý vrt spotřebuje značné množství vody, a to v řádu milionů litrů. Tato voda znečištěná horninami a chemikáliemi je čerpána zpět na povrch, zde sedimentuje na odkalištích a je recyklována pro další použití. To přináší nároky na vodní zdroje a obslužné systémy,“ říká ředitel odboru geologie Ministerstva životního prostředí Martin Holý.

 

Do konce příštího roku chce resort nechat vypracovat analýzu o dopadech používaných metod průzkumu, přičemž hodlá využít i zkušenosti ze sousedního Polska. Do pololetí příštího roku by měly být hotové návrhy novel geologického či horního zákona, které mají pravidla upravit. Změny by pak do pololetí 2014 měl přijmout parlament.

 

Až budou zákony upraveny podle dnešních podmínek, podle úrovně technologií, na základě kterých soukromé společnosti chtějí průzkumy provádět, pak lze povolit další práce s mírou akceptovatelného rizika zásahu do krajiny. Pokud průzkum nebude znamenat trvalou instalaci řady vrtných věží a ohrožení podzemních vod, tak se může uvažovat o jeho povolení. Pokud by vrty znamenaly významné zásahy do krajiny a byly by na úrovni samotné těžby, pak by se průzkumy neměly povolovat a naše příroda by se měla chránit do té doby, než budoucí generace budou disponovat takovými zařízeními, která dokáží průzkum provést bez výrazného zásahu do krajiny.

 

Dokumenty ke stažení:

Prezentace (PDF, 88 kB )

 

Zdroj: MŽP, Radiožurnál (rozhlas.cz)