Více času na podstatné

Možnosti využití prostředků Výzkumného fondu pro uhlí a ocel Evropské unie

24.07.2012 08:25

Jaké jsou možnosti využití finančních prostředků Výzkumného fondu pro uhlí a ocel Evropské unie. Detailní informace na toto téma přinesl seminář, který proběhl 28. 7. 2012 v Ostravě. Jeho cílem bylo motivovat hutní a ocelářské společnosti působící v České republice k čerpání prostředků z fondu, a to na spolufinancování výzkumných projektů v oblasti hutnictví. Seminář chtěl zároveň zúčastněné informovat, jak projekty připravit tak, aby vyhovovaly stanoveným podmínkám.

Finance z Výzkumného fondu pro uhlí a ocel Evropské unie nejsou zatím ze strany tuzemských hutních a ocelářských podniků prakticky využívány. Přitom existuje poměrně velká potřeba modernizace technologických celků, která by se v rámci mezinárodní spolupráce mohla uplatnit v projektu podaném do tohoto fondu. Tak by se z něj získaly významné finanční prostředky, které by sloužily jako podíl nákladů na modernizaci technologií, výzkum a inovace. Spolufinancování z fondu velmi úspěšně využívá například řada polských podniků, které se účastní až 80 % podávaných projektů.

Organizace semináře se ujalo Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Hutnictvím železa a.s., Třineckými železárnami a.s., Materiálovým a metalurgickým výzkumem s.r.o. Ostrava, Českou hutnickou společností a Vysokou školou báňskou — Technickou univerzitou Ostrava. Právě na půdě této vysoké školy se akce uskutečnila. Zúčastnilo se jí pětadvacet odborníků z metalurgicko—strojírenských společností. Pozvaní lektoři z Bruselu, z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise, pan Franco Cozzani — zástupce vedoucího odboru pro Výzkumný fond uhlí a oceli a paní Monica Spinu — projektová manažerka přednesli úvodní prezentace. Následovala odborná diskuse zaměřená na vyjasnění možných konkrétních způsobů využití prostředků fondu.

Seminář měl značně pozitivní odezvu. Tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu pozvalo lektory z Bruselu a připravilo půdu pro konání semináře, umožnilo zájemcům z celé republiky získat velmi cenné detailní informace o možnostech, které výzkumný fond poskytuje. Ministerstvo průmyslu a obchodu tak dále rozvíjí svoje úsilí o podporu výzkumu a vývoje v průmyslových společnostech. Zejména v současné době, kdy se hledají všechny možné zdroje financování výzkumu a vývoje, se možnosti Výzkumného fondu pro uhlí a ocel přímo nabízejí k využití v průmyslovém segmentu, zejména v hutních a na ně navazujících strojírenských firmách. Otevřené možnosti se rovněž naskýtají výzkumným ústavům.

Zdroj: MPO