Více času na podstatné

MPO letos otevře nejméně 7 dotačních programů. Některé naposled

16.03.2011 06:49

Nejméně sedm dotačních programů z Operačního programu Podnikání a inovace otevře v letošním roce českým podnikatelům Ministerstvo průmyslu a obchodu. V některých programech budou mít podnikatelé zřejmě poslední možnost o podporu požádat — aktuální evropské dotační období totiž už brzy skončí. "Celkem chceme v letošním roce podnikatelům vyplatit alespoň deset miliard korun," dodává ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Právě dnes tak Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje poslední výzvu programu Prosperita. Ten podporuje vznik a fungování vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů nebo třeba sítí business angels sdružujících malé investory do nadějných podnikatelských nápadů. "Celkem jsou na tento program určené čtyři miliardy korun. Požádat o dotaci bude možné do konce letošního července," dodává Petr Očko, ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu.

V letošním roce se ještě otevře podpora například pro zakládání firemních školicích středisek, pro vznik center pro vývoj softwaru, pro zakládání oborových klastrů nebo například pro firmy, které chtějí vystavovat na zahraničních veletrzích. Celková částka určená pro jednotlivé programy bude vždy záležet na aktuálním vyhodnocení předchozího zájmu podnikatelů. Ministr Kocourek přitom nevylučuje, že se v letošním roce otevřou i další dotační programy: "Čerpání Operačního programu průběžně vyhodnocujeme, a pokud se v průběhu roku ukáže, že zbývá ještě dost finančních prostředků, seznam programů vyhlašovaných v letošním roce se ještě rozšíří."

Zájem podnikatelů o evropské dotace je podle ministra Kocourka obrovský. Jen za první dva měsíce letošního roku ministerstvo podnikatelům proplatilo 1,6 miliardy korun. Přitom 819 milionů korun proplacených v letošním lednu představovalo dosavadní měsíční rekord v čerpání dotací. Celkem si české firmy z Operačního programu Podnikání a inovace od roku 2007 až do konce února 2011 rozdělily 17,2 miliardy korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007—2013 celkem 15 programů podpory. Finanční prostředky z nich mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Operační program Podnikání a inovace finanční prostředky vyplácí ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Šanci na podporu mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

 

Předběžný kalendář vyhlašování programů v roce 2011

program vyhlášení podpora
Prosperita březen vznik a fungování zázemí pro inovační firmy
Školicí střediska květen zakládání profesní školicích středisek
Marketing květen účast firem na zahraničních veletrzích
Poradenství červen poradenství profesních specialistů
ICT a strategické služby srpen vznik center strategických služeb
ICT v podnicích listopad pořízení informačních technologií
Spolupráce / Klastry listopad vznik oborových sdružení

O vyhlášení dalších programů se rozhodne dle aktuální situace

 

Aktuálně otevřené programy:

Progres

Příjem žádostí do 31. 12. 2011

Zaměření podpory: úvěry pro rozšíření podnikání

Potenciál

Příjem žádostí do 30. 9. 2011

Zaměření podpory: vznik center pro výzkum a vývoj

Inovace — Patent

Příjem žádostí do 31. 5. 2011

Zaměření podpory: zajištění patentové ochrany

CzechAccelerator

Příjem žádostí: 1. 4. 2011 — 30. 4. 2014

Zaměření podpory: Zvýhodněný pobyt v Silicon Valley

 

Informace k jednotlivým programům lze nalézt na adrese www.mpo—oppi.cz, www.czechinvest.org/podnikani—a—inovace nebo www.mpo.cz/cz/podpora—podnikani/oppi/.

 

Zdroj: MPO