Více času na podstatné

MPO podpoří výzkum v malých firmách

21.06.2011 11:37

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v roce 2012 znovuotevře program TIP, v rámci kterého nabídne finanční podporu ve výši 500 milionů korun na podporu výzkumných projektů českých firem.

Tyto projekty musí splňovat hlavní podmínku a tou je reálná šance na uplatnění výsledků výzkumu na trhu. Program TIP bude vyhlášen již čtvrtý rok a české firmy díky němu mohly doposud získat šest miliard korun. Celkem bylo podpořeno více jak 700 výzkumných projektů. Programu TIP se mohou účastnit všechny právnické i fyzické osoby, které mají sídlo v České republice. MPO podpoří výzkumné projekty zaměřené na vývoj nových materiálů a výrobků nové informační a řídicí systémy nebo nové progresivní technologie. Výstupy musí být přednostně využity v České republice. Firmy budou moci díky dotaci MPO pokrýt až 80 procent svých nákladů. Uzavírka žádostí proběhne na konci července. Podporu obdrží zhruba 150 projektů.

Detailní informace o podmínkách programu TIP naleznete zde

 

Zdroj: AMSP