Více času na podstatné

MPO - Program statistických zjišťování na rok 2012

22.11.2011 11:56

V Programu statistických zjišťování na rok 2012 zveřejněném ve vyhlášce ČSÚ č. 275/2011 Sb., částka 98, rozeslané dne 26. září 2011, bylo Ministerstvu průmyslu a obchodu schváleno 14 rezortních statistických šetření.

 

Z pohledu životního prostředí vybíráme:

1) Měsíční výkaz o zdrojích a rozdělení tuhých paliv a vybrané technicko—ekonomické ukazatele těžby (produkce)

2) Měsíční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla a energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

3) Čtvrtletní výkaz o spotřebě paliv a energie a spotřebitelských zásobách paliva

4) Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů

5) Roční výkaz o dodávkách elektřiny, tepla, energetických plynů a o palivech užitých na produkci elektřiny a tepla

6) Měsíční výkaz o biopalivech

 

Další informace jsou publikovány na webu MPO ZDE