Více času na podstatné

MPO ve své zprávě potvrdilo plošné rozšíření malých spalovacích zdrojů v domácnostech

16.04.2013 13:40

MPO zveřejnilo zprávu o výsledcích statistického zjišťování o malých zdrojích tepla v domácnostech. Zjištěné hodnoty jsou pak také důležitým doplňkem pro přípravu struktury vytápění domácností a emisní bilance ČHMÚ i bilance spotřeby biomasy pro Energetickou bilanci České republiky. Důležitým sdělením této statistiky je oficiální potvrzení plošného rozšíření malých spalovacích zdrojů, jejich rostoucí prodeje a potažmo i dopady na spotřebu a cenu palivového dřeva. Více ZDE.