Více času na podstatné

MPO vyhlásilo Státního program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie na rok 2013 (EFEKT 2013)

28.11.2012 07:12

Ministr průmyslu a obchodu a vyhlásil Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, tzv. EFEKT, na rok 2013. Program EFEKT je určen na podporu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie v České republice. Z programu EFEKT je možné podpořit také menší investiční akce do výroby a úspor energií. program umožňuje financovat akce i na území Prahy.

Klade největší důraz na vzdělávání a osvětu (energetická konzultační střediska EKIS, která bezplatně radí veřejnosti, vzdělávací semináře, odborné publikace). Výsledky těchto aktivit se nedají změřit, ale je nepochybné, že veřejnost získané informace pozitivně využije při úsporách energie. Z programu EFEKT je možné podpořit také menší investiční akce do výroby a úspor energií. Tento program umožňuje financovat akce na území Prahy, která je z operačních programů vyňata. Specialitou programu je možnost čerpat dotace předem — nikoli až po ukončení akce, jak tomu je u většiny ostatních programů. Program EFEKT využijí především malí a střední podnikatelé a také obce.

Rozpočet programu EFEKT 2013 je 30 milionů Kč. Ačkoli tato částka není vysoká, přesto staví MPO do pozice jediného resortu, který si jisté finance na Státní program na rok 2013 vyšetřil a tento program zaměřený na vzdělávání a vytváření pozitivních příkladů v šetření energií na příští rok vyhlásil. Věříme, že i s relativně malým rozpočtem dosáhneme stejně dobrých výsledků jako v předchozích letech.

 

Stahujte plný TEXT PROGRAMU EFEKT 2013

 

V roce 2013 pokračujeme ve dvou aktivitách zaměřených především na energetické úspory ve veřejné správě. Je to možnost uspořit energii prostřednictvím kvalitního energetického managementu pro objekty v majetku krajů, nebo prostřednictvím metody EPC, která umožňuje pořízení energeticky úsporné technologie bez vlastních investic, které je možné postupně splácet dodavateli z uspořených provozních prostředků.

 

Žádosti o dotace je možné podat do 28. února 2013. Výjimkou jsou žádosti o zařazení do sítě EKIS, kde je uzávěrka 31. prosince 2012. Veškeré informace o Programu EFEKT 2013 naleznete na internetových stránkách https://www.mpo—efekt.cz. Kromě dalších dotačních programů v oblasti úspor energie jsou zde například informace o energetických expertech, o legislativě upravující tuto oblast, zajímavé odkazy na další stránky a především bezplatná internetová poradna v širokém spektru témat souvisejících s úsporami energie.

 

Přílohy ke stažení:

 

 

Zdroje: MPO