Více času na podstatné

MPO vyhlásilo veřejnou soutěž na posouzení vlivů aktualizace Státní energetické koncepce na životní prostředí

13.02.2013 15:05

Předmětem Veřejné zakázky je zpracování požadavků dle zákona č. 100/2001 Sb., příslušejících autorizované osobě, kladených na předkladatele aktualizace Státní energetické koncepce do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Předmět Veřejné zakázky zahrnuje kompletní zajištění procesu posuzování vlivů aktualizace Státní energetické koncepce na životní prostředí, včetně zpracování oznámení koncepce a procesů spojených s oznámením koncepce (zajištění stanovisek orgánů ochrany přírody), zpracování vyhodnocení koncepce a procesy spojené s vyhodnocením koncepce (komunikace s příslušným úřadem), kompletní zajištění veřejného projednání návrhu koncepce, včetně organizačního zajištění veřejného projednání návrhu koncepce, maximální součinnost při mezistátním posuzování koncepce prováděné na území ČR s příslušným úřadem, součinnost při mezistátních konzultacích, zajištění zveřejnění požadovaných informací o dokumentech pořízených v průběhu posuzování a o veřejných projednáních.

 

Další informace:

Lhůta pro doručení nabídek: 28.02.2013

Předpokládaná cena zakázky: 1 900 000 bez DPH

 

Další informace a dokumenty ke stažení najdete ZDE.