Více času na podstatné

MPO - Výzva k předkládání žádostí

23.11.2011 11:27

Technické a ekonomické posouzení využití solární energie v soustavách zásobování teplem s výtopenským režimem využívajíchzemní plyn".

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 28. 11. 2011 včetně.

 

Propagace kombinované výroby elektřiny a tepla jako efektivního a šetrného způsobu nakládání s energií

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 28. 11. 2011 včetně.

Přílohy ke stažení

 

Výpočet a hodnocení reálné spotřeby tepla na vytápění v budovách dle hodinových a měsíčních dat

Písemnou žádost je možno podat v termínu nejpozději do 28. 11. 2011 včetně.

 

Zdroj: MPO