Více času na podstatné

Multimediální DVD z konference OZE2011 již v prodeji! Buť mezi prvními 50 a dostaneš navíc další DVD!!!

12.05.2011 09:33

 

Ve dnech 13. až 15. dubna v hotelu Dlouhé stráně proběhla již v pořadí druhá konference OZE2011. Konference se zaměřila na problematiku vědy, výzkumu a inovací pro obnovitelné zdroje energie. Nechyběly přednášky týkající se komunální energetiky na téma energeticky soběstačné obce. DVD obsahuje texty, zvukový a video záznam. DVD obsahuje také fotogalerie ze samotné konference ale hlavně z exkurze na nedalekou přečerpávající vodní elektrárnu dlouhé stráně. DVD si můžete objednat na info@tretiruka.cz a to do konce měsíce května za zaváděcí cenu 200Kč bez DPH, poštovného a balného včetně bonusového DVD z prvního ročníku OZE2010 pro prvních 50 objednávek!!!

 

 

 

Ochutnávka:

OZE pro energeticky soběstačné obce

Ing. Jiří Zima

Skanska a.s. 

   

 VIDEO

(pouze na DVD)

 

 

Přehled obsahu - přednášky:

Problematika LCA biopaliv

Možnosti snížení elektrické energie v domácnostech

Role elektrokola jako elegantního řešení dopravních problémů města

Palivové články a vodíkové hospodářství jako možný způsob akumulace elektrické energie z OZE

Tepelný potenciál důlních vod v bývalých těžebních oblastech ČR

Charakterizace vybraných kmenů klostridií a jejich využití pro produkci vodíku

OZE pro energeticky soběstačné obce

Historické a moderní způsoby uchování přebytečné elektrické energie

Solární veřejné osvětlení

První zelená síť Vodafone - případová studie

Jak potlačit spékání biomasového popela?

Alternativní pohon vozidel – CNG, bioplyn

LCA motorových (bio)paliv pro zavedení daně z CO2

Nedostatek energetické biomasy

Uplatnění krmného šťovíku – Rumex OK 2

Aktuální trendy diagnostických metod FV článků pro maximalizaci délky životnosti panelů

CPV - Vývoj fotovoltaických panelů nové generace v Elceram a TTS

Skúšenosti z prípravy a posudzovania projektov veterných parkov

Konflikty v planovaní větrných elektráren

Sezónní zásobníky tepla z OZE v soustavách CZT

Termojaderná fúze dnes a zítra

Vakuová pyrolýza a její realizace v ČR

Nové možnosti při spalování masokostní moučky v cementářské rotační peci

Řasy produkující biopaliva 2. generace z plynných odpadů spaloven a bioplynových stanic

Možné zdroje energie pro budoucnost

 

Přehled obsahu - vývěsky:

Využitie fotovoltaiky v laboratóriu propagácie a využitia OZE

Biomasová výtopna Žlutice - efektivní propojení praxe s výzkumem

Využitie biomasy v laboratóriu propagácie a využitia OZE

Vliv biologické předúpravy lignocelulosových substrátů na produkci bioplynu

Kogenerační jednotky v síti Smart grid

Projekt „SUNSTORE 4“ – možnosti centrálního zásobování teplem výhradně z obnovitelných zdrojů energie