Více času na podstatné

Multimediální ročenka životního prostředí

22.07.2013 16:21

CENIA ve spolupráci s partnery vytvořila výukovou pomůcku - příručku na podporu ekogramotnosti pro učitele a žáky základních i středních škol, ale i širokou veřejnost. CENIA uvádí, že se podařilo úspěšně navázat na projekt předcházející, ve kterém byly vytvořeny první tři kapitoly této multimediální ročenky: Krajina, Voda, Vzduch. Původní koncept byl doplněn o informace, obrázky, grafy a fotografie k dalším pěti tématům  - Půda, Doprava, Energie, Odpady, Výroba a spotřeba. Příručka je dostupná on-line na adrese www.vitejtenazemi.cz.