Více času na podstatné

Může jedna obec vyprodukovat tolik dioxinů jako velká spalovna odpadů?

03.03.2012 10:10

Tři velké spalovny odpadů spálily v roce 2009 cca 360 tis. tun odpadů a přitom emitovaly ve spalinách do ovzduší cca 40 mg PCDD/F – vyjádřeno jako TEQ. Jedna průměrná (hypotetická) obec s dvěmi tisícovkami obyvatel, která by byla vytápěna pouze tuhými palivy (cca 4 tis. tun paliva), by za topnou sezónu emitovala ve spalinách do ovzduší cca 2 až 60 mg PCDD/F – vyjádřeno jako TEQ. Více ZDE