Více času na podstatné

MŽP připravilo novelu chemického zákona a zákona o prevenci závažných havárií

23.04.2013 09:07

MŽP poslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu chemického zákona. Předkládaný návrh zákona představuje adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012, pokud jde o používání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele. Novela se v tomto směru dotýká i zákona o vodách. Součástí navrhované novely je i změna zákona o prevenci závažných havárií. V návrhu zákona se navrhuje, že provozovatelé tepláren, kteří skladují méně než 2500 tun těžkého topného oleje, nebudou nadále spadat pod zákon o prevenci závažných havárií. Více ZDE.