Více času na podstatné

MŽP připravilo novelu vyhlášky k bateriím a akumulátorům

13.04.2015 10:47

PŘIPOMÍNKOVÉ ŘÍZENÍ Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech. Navrhovanou vyhláškou je nahrazována příloha č. 3 vyhlášky, kde dochází k rozšíření údajů o bateriích a akumulátorech uváděných na trh a zpětně odebraných nebo odděleně sebraných bateriích a akumulátorech. Dále se doplňují obsahové náležitosti přehledu hospodaření s prostředky určenými na finanční zajištění plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů ze strany provozovatele kolektivního systému. Termín připomínek je stanoven na 5. května 2015. MŽP plánuje, že vyhláška bude platná od 1. července 2015.

Více ZDE