Více času na podstatné

MŽP vydalo sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP)

29.06.2016 21:48

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydal sdělení a metodický návod k zajištění jednotného používání identifikačních čísel provozoven (IČP). Účelem metodického návodu k používání identifikačních čísel provozoven je v rámci evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění jednoznačně identifikovat jednotlivé provozovny ohlašovatele i partnerských subjektů pro sledování toků odpadů.

 

Dokument ke stažení:

Sdělení (PDF, 308 kB)