Více času na podstatné

MŽP vyhlásilo novou výzvu na sanaci černých skládek

31.07.2015 10:10

NOVÉ DOTACE Dnes startuje nová výzva, pro kraje a obce na sanaci černých skládek, ve které je připraveno 65 milionů Kč na odstranění nelegálních skladů odpadů a také na akutní sanační zásahy, které odvrátí nebo minimalizují riziko vzniku ekologické havárie. Výzva je dvoukolová s termínem 30. září 2015.

Cílem vyhlášené výzvy je odstranění a rekultivace černých skládek a zajištění řešení ekologických zátěží, u kterých hrozí bezprostřední ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Podporu získají nejen projekty na akutní sanační zásahy, kde není původce známý či neexistuje, ale i projekty, kdy odpovědný subjekt nápravu havarijního stavu neřeší nebo ji není schopen řešit. V takových případech budou náklady na nezbytná opatření následně vymáhány po majiteli nebo původci havárie.

Aktuální výzva je dvoukolová. První kolo startuje právě dnes a na jeho konci budou vybrány projektové náměty s vysokým stupněm akutního rizika ohrožení. V druhém pak Fond vyzve uchazeče, aby podali žádost o podporu.

Zájemci o dotaci mohou podávat své projekty k posouzení na SFŽP ČR prostřednictvím kraje do 30. září do 14 hodin.

V první výzvě SFŽP ČR přijal 8 projektových námětů, z nichž na základě posudků České inspekce životního prostředí a Ministerstva životního prostředí postoupily do dalšího kola 4 projekty téměř za 48 milionů korun, ty včera schválil ministr životního prostředí Richard Brabec. Peníze budou směřovat k úspěšným žadatelům z Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Právě areál VITKA v Brněnci se stal pilotním projektem sanačních zásahů, které jsou z 80 % hrazeny z dotací Národního programu Životní prostředí. Finanční příspěvek se pohybuje v rozmezí 67-80 % z celkových způsobilých nákladů. Celkem tak Fond vyplatí přes 34 milionů korun.

 

Dokumenty k výzvě: