Více času na podstatné

MŽP zakázalo průzkum ložisek uhlí u Slaného na Kladensku

30.07.2012 09:50

Českénoviny.cz infomují, že Ministerstvo životního prostředí nepovolilo australské firmě Wildhorse Energy CZ průzkum ložisek černého uhlí u Slaného na Kladensku, kde chce firma těžit metodou podzemního zplyňování. Ministerstvo žádost zamítlo kvůli obavám z možné kontaminace podzemních vod, znečištění ovzduší a nežádoucích zásahů do krajiny. Společnost rozhodnutí překvapilo, patrně proti němu podá rozklad. Více ZDE.

 

Zdroj: www.ceskenoviny.cz