Více času na podstatné

MŽP zrušilo veřejnou zakázku na zpracování BREF pro stacionární zdroje nespadající pod zákon IPPC

12.03.2015 11:25

MŽP muselo zrušit veřejnou zakázku s názvem „Zpracování referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách u stacionárních zdrojů nespadajících pod BREF“, protože obdrželo jen jednu nabídku.

"Vzhledem k tomu, že zadavatel (MŽP) obdržel ve lhůtě pro podání nabídek jen jednu nabídku, byl povinen zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách zrušit. MŽP počítá s vypsáním nového zadávacího řízení zhruba v průběhu dubna a informace o něm budou zveřejněny opět na webu MŽP", uvedla zástupkyně tiskové mluvčí ministerstva Jana Taušová.

Předmětem veřejné zakázky bylo zpracovat referenční dokumenty o BAT pro stacionární zdroje neuvedené v příloze č. 1 k zákonu o IPPC a tím umožnit Řídicímu orgánu OPŽP u zdrojů znečišťování ovzduší  dostupných technik v rámci PO2 a PO3 OPŽP, a dále pak usnadnit žadatelům o finanční podporu z evropských fondů na oblast ochrany ovzduší orientaci ve volbě nejefektivnějších technik za účelem zvýšení environmentálních přínosů finančních prostředků poskytovaných z připravovaných programů na programové období 2014.