Více času na podstatné

Na ekologické inovace bude k dispozici 35 milionů EUR

03.08.2011 10:58

Brusel, 30. června 2011 – Na 42 projektů ekologických inovací vybraných v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) bude vyčleněno financování ve výši 35 milionů EUR. Nyní lze podávat žádosti o financování v rámci výzvy k předkládání návrhů na rok 2011.

Mezi úspěšné projekty vybrané v minulém roce patří neinvazivní metoda opravy těsnění potrubí, protihlukové panely ke ztlumení hluku z železnice vyrobené z gumy ze starých pneumatik, biologicky rozložitelné vnitřní panely, které mohou snížit hmotnost letadla o 15 %, kvasný proces, který umožňuje rekuperaci CO2 v pivovarech, a prefabrikovaný systém bydlení vyrobený z obnovitelných materiálů místních zdrojů (dřevo a sláma).

42 projektů zahrnuje širokou škálu environmentálních inovací, které mají jedno společné: všechny přispívají k ochraně našeho vzácného životního prostředí a zároveň zvyšují konkurenceschopnost Evropy.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k novým projektům uvedl: „Tyto ekologické inovace jsou významným zdrojem inspirace. Jsou důkazem toho, že v Evropě je možné provozovat prosperující podnik a zároveň být šetrný k životnímu prostředí. A já mohu s potěšením oznámit, že na rok 2011 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 38 milionů, tedy o tři miliony více než v minulém roce. Stále to však je výrazně pod hranicí zvyšující se poptávky“.

V rámci výzvy k předkládání návrhů v roce 2010 bylo předloženo 287 návrhů, tedy o 42 % více než v roce 2009. Zhruba 66 % účastníků a příjemců pochází z malých a středních podniků.

Financování ekologických inovací v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace je určeno na podporu nových výrobků, služeb a postupů, které využívají méně přírodních zdrojů a produkují méně odpadu, emisí a škodlivin.

Žádosti o financování v celkové výši 38 milionů EUR, které jsou k dispozici v rámci výzvy k předkládání návrhů na rok 2011, jsou kromě oblasti recyklace materiálů, udržitelných budov, potravinářského a nápojového odvětví a ekologického podnikání vítány především v prioritní oblasti ochrany vody. Návrhy lze předkládat do 8. září 2011. Požadavkem je přidaná hodnota z evropské perspektivy.

Souvislosti

Ekologické inovace tvoří „zelený prvek“ rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace a jsou hnací silou Akčního plánu pro environmentální technologie (ETAP). Jejich celkový rozpočet na období let 2008–2013 činí zhruba 200 milionů EUR.

Projekty ekologické inovace vykazují vysokou účast malých a středních podniků, z nichž většina nikdy předtím nečerpala finanční prostředky EU.

Další informace:

Seznam 42 projektů vybraných k financování v rámci výzvy v roce 2010 a rozbor návrhů naleznete na této adrese:

https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/in-action/

Další informace o výzvě k předkládání návrhů na rok 2011 a způsobu podání žádosti:

https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/getting-funds/call-for-proposals/

Doplňující informace o ekologických inovacích v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace naleznete na adrese:

https://ec.europa.eu/ecoinnovation

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22950668)

Zdroj: europa.eu