Více času na podstatné

Na Kandidátský seznam zařazeno 13 nových SVHC látek

02.07.2012 08:40

ECHA zařadila dalších 13 látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) na Kandidátský seznam. Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

Dne 18. 6. 2012 zařadila ECHA na Kandidátský seznam dalších 13 látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC). Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci.

Jedná se o tyto látky:

 • 1,2—bis(2—methoxyethoxy)ethane (TEGDME; triglyme)
 • 1,2—dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
 • Diboron trioxide
 • Formamide
 • Lead(II) bis(methanesulfonate)
 • 1,3,5—tris(oxiranylmethyl)—1,3,5—triazine—2,4,6(1H,3H,5H)—trione (TGIC)
 • 1,3,5—tris[(2S and 2R)—2,3—epoxypropyl]—1,3,5—triazine—2,4,6—(1H,3H,5H)—trione (β—TGIC)
 • 4,4'—bis(dimethylamino)benzophenone (Michler's ketone)
 • N,N,N',N'—tetramethyl—4,4'—methylenedianiline (Michler's base)
 • [4—[[4—anilino—1—naphthyl][4—(dimethylamino)phenyl]methylene]cyclohexa—2,5—dien—1—ylidene] dimethylammonium chloride (C.I. Basic Blue 26) [s ≥ 0.1% Michlerova ketonu (EC No. 202—027—5) nebo Michlerovi báze (EC No. 202—959—2)]
 • [4—[4,4'—bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa—2,5—dien—1—ylidene]dimethylammonium chloride (C.I. Basic Violet 3) [s ≥ 0.1% Michlerova ketonu (EC No. 202—027—5) nebo Michlerovi báze (EC No. 202—959—2)]
 • 4,4'—bis(dimethylamino)—4''—(methylamino)trityl alcohol [s ≥ 0.1% Michlerova ketonu (EC No. 202—027—5) nebo Michlerovi báze (EC No. 202—959—2)]
 • α,α—Bis[4—(dimethylamino)phenyl]—4 (phenylamino)naphthalene—1—methanol (C.I. Solvent Blue 4) [s ≥ 0.1% Michlerova ketonu (EC No. 202—027—5) nebo Michlerovi báze (EC No. 202—959—2)]

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 84 SVHC látek.

Pozn. k položkám týkajícím se keramických vláken:

 • zirkonová hlinitokřemičitá žáruvzdorná keramická vlákna
 • hlinitokřemičitá žáruvzdorná keramická vlákna

První 2 položky keramických vláken byly zařazeny na KS v lednu 2010. Další 2 položky s rozšířeným rozmezím koncentrací byly zařazeny na KS v prosinci 2011. Vzhledem k tomu, že položky z prosince 2011 plně pokrývají původní položky z roku 2010, byly původní čtyři položky ke keramickým vláknům sloučeny do dvou položek. Výsledný počet látek zařazených na KS k 18.6.2012 je proto 84 (nikoliv 86).

Informace o povinnostech vyplývajících ze zařazení látky na Kandidátský seznam jsou k dispozici na internetových stránkách ECHA. K dispozici je také manuál s návodem, jak vytvořit a předložit oznámení pro látku (látky) v předmětech. Výrobci a dovozci předmětů mají za povinnost oznamovat ECHA látku ve svých předmětech do šesti měsíců poté, co byla látka zahrnuta do KS (tj. do 17. 12. 2012), pokud splňuje obě následující podmínky:

 • látka je v těchto předmětech přítomna v celkovém množství větším než jedna tuna na výrobce nebo dovozce za rok a
 • látka je v těchto předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních.

Celá zpráva ECHA (v angličtině).

 

Přílohy ke stažení

 

Zdroj: MPO