Více času na podstatné

Na komíně ZEVO Malešice se vylíhlo již 11 sokolích mláďat

30.05.2016 21:47

Komín ZEVO Malešice se opět ukázal jako ideální místo pro život ohroženého sokola stěhovavého. V letošním roce sokolí pár přivedl na svět 4 mláďata. Minulý týden to potvrdila kontrola hnízda a proběhlo i okroužkování mladých sokolů. Hnízdní budka, kde sokolí rodina žije, byla instalována před dvěma lety ve spolupráci České společnosti ornitologické (ČSO) a Pražských služeb, které ZEVO Malešice provozují. Instalaci budky a monitoring lokality finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy.

Sokol stěhovavý je kriticky ohrožený druh dravého ptáka, který před několika desetiletími téměř vyhynul v celé Evropě. Díky systematické ochraně se sokoli postupně znovu vracejí na svoje historická hnízdiště, kterými jsou zejména vysoké a klidné skalní stěny. Každý další hnízdící pár tohoto dravce je považován za velký úspěch, který zvyšuje naději na přežití tohoto druhu v přírodě.

„Jsme velmi rádi, že jsme v této části Prahy mohli hnízdní budku osadit právě v areálu ZEVO. Místní pár zde díky dostatku velmi prosperuje a každoročně úspěšně vyvádí 3-4 mláďata (v roce 2014 to byla 4 a v roce 2015 pak 3), což je u sokolů maximální počet,“ řekl zástupce České společnosti ornitologické Dušan Rak.

Zástupcům České ornitologické společnosti se potvrdil předpoklad, že ZEVO Malešice je pro zahnízdění velmi vhodnou lokalitou. Sokolí rodinu žijící na druhém ochozu komína ve výšce 100 metrů nikdo neruší a mají zde i dostatek potravy.

„Těší nás, že již potřetí sokolí pár u nás úspěšně vyvádí mladé, a že přispíváme k záchraně ohroženého druhu. Sokolí rodina nám také pomáhá přirozenou cestou redukovat velké množství holubů v areálu, kteří svojí přítomností znečišťují zpevněné plochy, vozovky, vozidla, budovy i důležité části technologie ZEVO“, řekl tiskový mluvčí Pražských služeb Radim Mana.

Areál ZEVO Malešice je jedním z pouhých dvou míst na území Prahy, kde kriticky ohrožený druh dosud zahnízdil. Kromě Malešic hnízdí sokoli stěhovaví ještě v areálu PTAS v Michli.

„I na dalších dvou lokalitách v Praze, kde jsme v předchozích letech instalovali hnízdní budky (teplárna Holešovice a nemocnice Motol) pozorujeme přítomnost a zájem nedospělých sokolů o nabídnutá hnízdiště. Věříme, že se tedy můžeme v budoucnu těšit na úspěšné zahnízdění i na dalších místech,“ doplnil Dušan Rak.