Více času na podstatné

Na MŽP vzniknou dvě nové oddělení a odborné uskupení "RACEK"

05.11.2013 16:06

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) dnes oznámilo, že ministr Tomáš Jan Podivínský jmenoval k 1. listopadu 2013 jako svého poradce pro oblast environmentálního vzdělávání Libora Ambrozka. Důvodem jmenování je posílení komunikace ministerstva s nevládními neziskovými organizacemi, které mají právě osvětu a vzdělávání v ochraně přírody a krajiny na starosti. Libor Ambrozek je bývalý ministr životního prostředí Špidlovy vlády, proto si jej Tomáš Jan Podivínský jako odborníka na problematiku životního prostředí vybral jako svého poradce.

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský požádal pana Ambrozka, aby ustavil RACEK (Rada celkové environmentální koncepce). RACEK bude sdružovat odborníky z nevládních neziskových organizací, kteří budou poradním orgánem ministra pro environmentální politiku Ministerstva životního prostředí. Zastoupení nevládních organizací při tvorbě koncepcí a legislativy v oblasti životního prostředí, ať už na národní, nebo celoevropské úrovni, je jednou z cest, jak zapojit občanskou společnost do ochrany přírody a krajiny.

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský uložil zahájit aktivity a práce, jejichž výsledkem bude vznik dvou nových oddělení, která se budou zabývat nástroji politiky životního prostředí a vědou a výzkumem a tvorbou strategických analýz, které budou podkladem pro vznik nové legislativy.