Více času na podstatné

Na připojování solárních zdrojů si musíme ještě počkat

25.03.2011 08:28

Sdružení ČSRES (České sdružení regulovaných a elektroenergetických společností) upozorňuje, že nové smlouvy o připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren nebudou uzavírány dříve, než budou známy reálné dopady výroby elektřiny z dosud instalovaných zdrojů na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Současně platí, že nové smlouvy o připojení ostatních obnovitelných zdrojů jsou aktuálně uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav. více...