Více času na podstatné

Na přípravu na nový zákon o veřejných zakázkách bude možná o tři měsíce více času

01.04.2016 08:03

Už příští středu, tedy 6. dubna, bude senát schvalovat nový zákon o veřejných zakázkách. Návrh zákona již projednaly tři senátní výbory, které shodně navrhují odložení účinnosti o tři měsíce delší než vládní návrh zákona, tedy na šest měsíců od vyhlášení normy ve Sbírce zákonů.

Návrh byl již projednán třemi senátními výbory - Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a Ústavně-právním výborem. Ve všech třech výše uvedených výborech byl přijat pozměňovací návrh na odložení účinnosti nové právní úpravy, a to na 1. den šestého kalendářního měsíce po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů. Vládním návrhem předpokládaná účinnost je v tuto chvíli o tři měsíce kratší.

Pokud pozměňovací návrh senátoři schválí, pak zákon zamíří zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanci buď schválí návrh zákona ve znění schváleném Senátem nebo setrvají na znění zákona, který byl dříve postoupen Senátu. Při novém projednávání návrhu zákona, který byl Senátem zamítnut nebo Sněmovně vrácen, nejsou ve Sněmovně přípustné pozměňovací návrhy.

Mezi klíčové změny patří například možnost stanovit způsob identifikace mimořádně nízké nabídkové ceny již v zadávací dokumentaci, možnost požadovat prokázání splnění kvalifikačních předpokladů i po poddodavateli, který se bude podílet na plnění veřejné zakázky a možnost převedení úhrad za plnění veřejné zakázky přímo poddodavateli, dále pak nemožnost stanovení ekonomické výhodnosti plnění pouze na základě nejnižší nabídkové ceny v případě vymezených veřejných zakázek na služby a ve vymezených zadávacích řízeních, dochází taktéž k možnosti měnit smlouvu na veřejnou zakázku, bez splnění dalších podmínek, a to až do výše 10 % původní hodnoty v případě veřejné zakázky na dodávky a služby, respektive do výše 15 % u veřejných zakázek na stavební práce, popřípadě možnost vyloučit účastníka, který se v posledních 3 letech dopustil závažných či trvalých pochybení při plnění veřejné zakázky.

Připomínáme, že dne 9. března 2016 byl návrh zákona schválen ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.