Více času na podstatné

Na Slovensku přibývá úvěrů na zateplování. V některých bankách i dvojnásobně.

17.08.2012 08:51

Slovenský server Energie-portal.sk informuje, že úspora energií láká stále více Slováků, hlásí některé slovenské banky. Přímo úměrně s chuti zateplovat totiž roste i počet žádostí o úvěry, které ji profinancují. V některých finančních domech počet zájemců roste doslova "skokovým" způsobem. "Zájem o úvěry na zateplování neustále roste. V prvním pololetí 2012 se objem poskytnutých nových úvěrů meziročně téměř zdvojnásobil, "potvrdil Jan Ondráš, vedoucí oddělení retailových úvěrů České spořitelny.

Slovenská spořitelna však zdaleka není jediná banka, jejíž v portfoliu zákazníků hromadně přibývají bytové domy, či společenství vlastníků bytů a nebytových prostor. "V oblasti zateplování bytových domů jsme zaznamenali přibližně 80 procentní nárůst financování spolu s využitím programu Slovseff II," přidává se UniCredit Bank. Právě zmíněný program je totiž přímo určen na revitalizaci bytových domů.

Pro správnost je třeba uvést, že růst žádostí je citelný především u bank, které se této části úvěrového trhu cíleně věnují.

Komerční úvěry jsou jen jedním ze čtyř základních možností jak financovat zateplovací projekty. Kromě bank může prostředky poskytnout i Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje, zda Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Jednou z nejlevnějších alternativ nabízí Státní fond rozvoje bydlení, jeho nevýhodou je však vysoký zájem ze strany žadatelů a tedy i dlouhé čekání na přidělený úvěr.

Připomínáme, že V České republice se připravuje nový profil programu MŽP Zelená úsporám. Měla by to být jakási kombinace úvěru a nevratného bonusu, který by podle předběžných odhadů mohl být ve výši kolem 25 procent nákladů. Fond bydlení si představuje, že úrok by mohl být nastaven od dvou procent, přičemž by se úrok neměnil po celou dobu splácení. Doba splatnosti by činila 30 let. Z půjčky bude možné pokrýt až 90 procent nákladů na úsporná opatření. Podpora by se měla týkat bytových a rodinných domů ale i budov veřejných a to na nové tak i na  rekonstrukce.