Více času na podstatné

Na Slovensku výroba energie z biomasy a bioplynu vzrostla

05.08.2014 14:19

Dne 25.7. 2014 bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení, které se zabývalo Zprávou o zemědělství a potravinářství v Slovenské republice za rok 2013. Z hlediska obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy a biopaliva, patřil podle ministerstva zemědělství rok 2013 k velmi významným.


Za nejperspektivnější oblasti využití biomasy agrorezort považuje produkci biopaliv, elektrické energie a výrobu tepla, resp. chladu. V rámci dosažení závazných cílů Slovensko postupovalo ve všech těchto oblastech.

 

Podle statistického úřadu nadále rostla výroba energie z obnovitelných zdrojů. Meziroční srovnání ukazuje na vyšší nárůst výroby tepla v porovnání s výrobou elektřiny, a to především výroby tepla z dřeva, dřevního odpadu az bioplynu. Nárůst výroby elektřiny resp. tepla z různých druhů odpadů v letech 2011 a 2012 je patrný v tabulce č. 1.

 

Energie vyrobená z různých druhů obnovitelných zdrojů

Obnovitelný zdroj energie

2011

2013

Elektřina

Teplo

Elektřina

v GWh

Teplo

v TJ

Elektřina

v GWh

Teplo

v TJ

Index 2012/11

Index 2012/11

Tuhý městský odpad

39

121

41

117

105,1

96,7

Dřevo /dřevní odpad/

ostatní tuhý odpad

628

4 248

724

7 225

106,2

170,1

Bioplyn z organických látek

-

1

-

2

-

200,0

Bioplyn z čističiek odpadových vod

22

17

30

10

136,4

58,8

Ostatní bioplyn

81

136

145

100

179

73,5

Celkem

824

4 523

940

7 545

114,1

164,8

 

EU neschválila úpravu legislativy o biopalivech

Rada ministrů EU neschválila úpravy legislativy o biopalivech, jejímž cílem bylo snížení maximálního podílu příměsi biopaliv z potravinových surovin vypěstovaných na orné půdě. Podle platné směrnice EU se má do roku 2020 zvýšit podíl biopaliva složky, která se přimíchává do benzínu a nafty, na 10%.

 

Obsah biopaliv v benzinu a naftě na Slovensku v současnosti představuje pouze 4% objemu, přičemž ročně se u nás vyprodukuje asi 130 tisíc m3 bioetanolu a 100 tisíc tun biodieselu.

 

Podle Sdružení pro výrobu a využití biopaliv na Slovensku by bylo ideální ponechat 8% biopaliv I. generace a zbylé 2% vyčlenit pro biopaliva II. generace.

 

Zdroj: energie-poral.sk