Více času na podstatné

Na úspory energie pošle v příštím roce MPO z programu EFEKT 30mil. Kč

15.11.2012 12:54

Vláda včera schválila Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2013 tzv. program EFEKT. Rozpočet programu zůstal stejný jako v letošním roce tj. 30mil. Kč. Program EFEKT podporuje energetické úspory a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR. Nově budou moci malé obce žádat o podporu energetických auditů. Konference s problematikou energetických úspor na dotace nedosáhnou.

Dotace jsou poskytovány na osvětovou činnost, energetické plánování, menší investiční akce a na pilotní projekty. Dotace z programu může byt poskytnuta podnikatelským subjektům (právnickým i fyzickým osobám), neziskovým organizacím, vysokým školám (podle zákona č. 111/1998 Sb.), městům, obcím, krajům a jimi zřízeným organizacím, sociálním a zdravotnickým zařízením, zájmovým sdružením, veřejnoprávním organizacím, sdružením právnických osob, vykonávajícím činnost na území ČR. Přípustný typ žadatele je specifikován u jednotlivých aktivit. Získání dotace lze konzultovat ve středisku EKIS nebo v poradně I-EKIS.

"Program EFEKT by měl být vyhlášen, v současné chvíli ho schvaluje vláda a moc se neliší od programu EFEKT v minulém roce, navíc tam budou podporovány energetické audity pro malé obce a budou vyloučeny podpory malých vodních elektráren a konferencí s problematikou energetických úspor" odpověděl Ing. Tomáš Krásný z poradny EKIS Praha čtenáři, který se dotazoval o osudu EFEKTu na rok 2013.

Více o programu získáte ZDE.