Více času na podstatné

Nabídka dotací pro zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

01.11.2010 12:29

MŽP a SFŽP ČR vyhlásily XXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Výzva je určena pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí ve všech krajích ČR vyjma Moravskoslezského.

 

Žádosti budou přijímány od 1. listopadu 2010 do 29. července 2011. Výzva se vztahuje na individuální a velké projekty realizované na území celé České republiky, s výjimkou Moravskoslezského kraje (pro tento kraj je vyhlášena XXIII. výzva). Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 4 miliardy korun.

Zájemci o dotace mohou podávat žádosti o podporu v oblasti podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší a oblasti podpory 2.2 Omezování emisí.

Všechny potřebné dokumenty k přípravě žádosti jsou k dispozici v Dokumentech ke stažení.

Úplný text XXIV. výzvy; hodnoticí kritéria; obsah studie proveditelnosti 2.1.3;, obsah studie proveditelnosti 2.1.4; příloha č. 1