Více času na podstatné

Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů pro rok 2012

19.09.2011 09:51

Zaměření

Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, životního prostředí či infrastruktury.

 

Počet žádostí podaných jedním žadatelem

Žadatel může podat více žádostí. Každá žádost musí být odeslaná v samostatném emailu.

 

Termín podání žádostí

19. září – 21. listopadu 2011

 

Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek

Formulář Žádost o nadační příspěvek ve formátu xls zašle žadatel pouze elektronicky na adresu projekty@nadacecez.cz. Podrobné informace ke způsobu vyplnění a  podání žádosti naleznete v „Pokynech k vyplnění žádosti“

 

Vyhlášení výsledků

O výsledku grantového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni do 60 dnů od zasedání správní rady Nadace ČEZ v průběhu prvního čtvrtletí  2012. Informace o termínu zasedání správní rady Nadace ČEZ bude aktuálně zveřejněna na webových stránkách Nadace ČEZ.

 

Nejčastější  dotazy ke grantovému řízení

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v dokumentu „Nejčastější otázky".

 

Koordinátor grantu Podpora regionů

Ivana Götzová

Telefon: 211 046 724
E-mail: ivana.gotzova@cez.cz

 

Grantové řízení se řídí Grantovými pravidly Nadace ČEZ a Podmínkami grantového řízení Podpora regionů 2012.

 

Soubory ke stažení:

Podpora regionů 2012 - Žádost o nadační příspěvek

Podpora regionů 2012 - Podmínky vyhlášeného grantového řízení

Podpora regionů 2012 - Pokyny k vyplnění žádosti o nadační příspěvek

Podpora regionů 2012 - Nejčastější otázky