Více času na podstatné

Nadnárodní programové prohlášení projektu CERREC

06.11.2013 13:42

Vadí vám stoupající množství odpadu a chcete, aby byla možnost více nepotřebné produkty znovu použít? Nově pro to může každý sám něco udělat. Stačí drobnost - připojit svůj podpis pod Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití (NPPOP) projektu CERREC. Čím více lidí tento dokument podepíše, tím silnější pozici budou mít zástupci projektu CERREC mít při vyjednávání lepších podmínek pro toto odvětví odpadového hospodářství.

Programové prohlášení shrnuje cíle projektu CERREC, jeho partnerů a členů Expertní poradní komise projektu (EAB). A především nastiňuje směr, kterým by se odpadové hospodářství mělo ubírat – klást důraz na větší udržitelnost produktů a snižování množství vznikajícího odpadu díky podpoře opětovného použití.

To přinese přidanou hodnotu nejen v podobě environmentálního efektu, ale i socioekonomického – dostupnosti kvalitních výrobků pro méně movité a nabídky práce pro dlouhodobě nezaměstnané. Cílem partnerů projektů CERREC a EAB je vytvořit nové a atraktivní podmínky pro opětovné použití výrobků, které by jinak skončily jako odpad, a také příležitosti pro občany v podobě zvláštních sběrných míst, kde budou mít možnost odložit své nepotřebné, nicméně stále použitelné „odpadní“ produkty.

Hlavním důvodem, proč Nadnárodní programové prohlášení projektu CERREC vzniklo, je potřeba přizvat všechny zainteresované subjekty, experty a politiky k jednomu stolu v rámci projektu CERREC, díky čemuž by bylo možné najít nejlepší možná řešení pro vybudování center a sítí pro opětovné použití ve střední Evropě.

“Je třeba zvýšit povědomí odborné veřejnosti o této problematice a přizvat veškeré odborníky a zainteresované subjekty do procesu hledání těch nejvhodnějších možností pro opětovné použití na národních úrovních,“ vyzývá Leona Šimková z Českého sdružení pro biomasu, které se na projektu CERREC podílí.

“Máme zájem o každého, kdo podporuje, či se chystá začít s opětovným používáním odpadů. Jste firma zabývající se tímto způsobem nakládání s odpady? Nebo organizace fungující v rámci odpadového hospodářství? Či občan, který má zájem na zlepšení životního prostředí nebo o finančně dostupné výrobky? Patříte-li mezi některou z těchto skupin, týká se toto prohlášení i Vás. Neváhejte a podpořte naše Nadnárodní programové prohlášení o opětovném použití. Pokud toto prohlášení podepíše, budeme mít při vyjednávání s politiky a úřady mnohem silnější argumenty,“ dodává projektová manažerka.

S textem Nadnárodního programového prohlášení o opětovném použití je možné se detailně seznámit na https://cerrec.eu/czechia/files/TPS_CZ_final.pdf (český překlad). Pokud s NPPOP souhlasíte, připojte svůj podpis pod on-line petici na: https://cerrec.eu/2013/01/08/show-us-your-support-and-sign-our-transnational-policy-statement/.

 

NPPOP ve zkratce:

Naše výzvy:

 • Zveme všechny zainteresované subjekty a odborníky k účasti v procesu hledání nejlepších možných řešení pro vytváření center a sítí pro opětovné použití
 • Apelujeme na místní a regionální politiky, aby podpořili vznik center a sítí pro opětovné použití
 • Voláme po komunikaci s veřejností a zvýšení jejího povědomí o posunu směrem k udržitelnějšímu životnímu stylu v Evropě

Pro obce:

 • VYTVOŘTE sběrná místa pro opětovně použitelné zboží
 • REORGANIZUJTE systémy sběru objemného odpadu tak, aby bylo možné oddělit opětovně použitelné zboží
 • NAVAŽTE spolupráci mezi opravárenskými podniky, sociálními podniky, sociálními družstvy a obcemi k posílení aktivit opětovného použití

Pro politiky:

 • ZAČLEŇTE povinnost opětovného použití do národní/regionální legislativy, do plánů a konceptů pro nakládání s odpady a zejména do národních programů předcházení vzniku odpadu
 • ZAJISTĚTE, že v rámci systémů sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) budou OEEZ sbírána odděleně od šrotu OEEZ, a aby fungovala spolupráce s centry a sítěmi pro opětovné použití
 • POVZBUĎTE vlastníky/ původce odpadů (např. firmy) v odděleném sběru opětovně použitelného zboží a jeho předávání do center pro opětovné použití
 • POSILUJTE oblast vzdělávání o opětovném použití, střediscích a sběrných místech pro opětovné použití
 • PODPOŘTE prodej opětovně použitelného zboží nastavením obchodních pravidel zvýhodňujících opětovné použití

 

Zdroj: Odpadové fórum 9/2013

Autor: Ing. Leona Šimková (koordinátorka CERREC pro ČR, simkova@biom.cz)