Více času na podstatné

Náklady na produkci štěpky z rychle rostoucích topolů

09.07.2012 09:34

Informace o nákladech, které souvisejí s režijními, obslužnými a pomocnými činnostmi při pěstování topolů, se v publikacích objevují již delší dobu. Informace o nákladech jsou však velmi rozdílné. Je to pochopitelné, protože v praxi působí mnoho faktorů, kterými jsou ovlivňovány náklady a výnosy a tím také ekonomické ukazatele.

Některé náklady jsou stabilní, jiné proměnné. Budoucí investor by ale měl dostat jen takové informace, které co nejvíce odpovídají skutečnosti. Jen se může rozhodnou správně. Nejcennější jsou informace z reálného provozu, ale použít lze i jiné obecně platné zdroje. Aby nezůstalo jen v rovině teoretických úvah, byla empiricky stanoveny náklady na vyprodukování objemového a hmotnostního množství štěpky z reálné plantáže topolů v lokalitě Chlumská hora.

 

Náklady na produkci - ze sběru všech nezbytných dat byly vypočítány náklady na vyprodukování 1 m3 štěpky ve výši 198,86 Kč, včetně odvozu do skladu vzdáleného 5 km a včetně likvidace plantáže po 20 letech od založení, při sponu výsadby 0,5 x 0,5 x 2,0 m.

Výnos z plochy - výnos z reálné plochy na Chlumské hoře (plantáž částečně zastíněná z jižní strany lesním porostem) při 1. těžbě (po 4 letech) byl 154 m3 štěpky (tedy již zpracovaných stromů), to je výnos 38,5 m3 za 1 rok z uvedené plochy. Po 2. těžbě (po 4 letech od 1. těžby) byl výnos 175 m3 štěpky. Objem štěpky byl měřen po výhozu ze štěpkovače na korbu odvozního zařízení (návěs s vyššími bočnicemi). Objemová hmotnost takto sypané štěpky byla zjištěna 133,16 kg.m-3. Výnos dřevní hmoty z plantáže Chlumská hora činí 23,3 t. Při přepočtu na 1 hektar činí výnos dřevní hmoty rychle rostoucích topolů při sklizni po 4 letech od založení plantáže 59,36 t/ha, resp. 14,84 t/ha/rok. Po druhé těžbě, tedy po dalších 4 letech byl výnos při sklizni 67,47 t/ha, resp. 16,87 t/ha/rok.

Energetický zisk - energetický zisk z plantáže na Chlumské hoře čtyři roky po druhé těžbě, při sklizni 23,3/ t/plocha plantáže na Chlumské hoře, při uvažované výhřevnosti 15 500 MJ/t činí: 361,150 GJ/t, což představuje 90,29 GJ/t za rok. Při uvažovaném spalném teple 20 180 M/t-1 je to 470,19 GJ/t z rozlohy plantáže na Chlumské hoře, ale jedná se pouze o přepočtový, resp. teoreticko-vědecký údaj, nikoliv o prakticky využitelný údaj, protože ve spalovnách není v žádném případě spalována sušina dřevní topolové hmoty.

 

Podrobné informace se dočtete na BIOM.cz ZDE.

 

Zdroj: BIOM.cz