Více času na podstatné

Nápověda IUCLID 5 v češtině

18.06.2010 09:42

Na stránkách IUCLID 5 byl uvolněn nový doplněk (tzv. plug-in) který zajistí, že nápověda programu bude také v českém jazyce. Tento doplněk přináší jazykové mutace všech členských států EU, přičemž jsou přeloženy pouye čtyři nejzákladnější části nápovědy. Byly přeloženy kapitoly A-D, tedy úvodní kapitoly věnující se účelu a obecné struktuře programu včetně popisu základních funkcí a práci s průvodcem. Ostatní kapitoly, tedy E-G, které jsou zaměřené na pokročilejší uživatele, bohužel i nadále zůstávají nepřeložené.

Pozn.: doplněk lze stáhnout po přihlášení zde a je kompatibilní s poslední verzí IUCLID 5.2

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA