Více času na podstatné

Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO

25.10.2017 12:30

Společnost EKONOX, s. r. o. Vás srdečně zve na seminář „Napříč ohlašováním v roce 2018: ISPOP a SEPNO“, který se uskuteční 9. ledna 2018 v Pardubicích. Seminář bude zaměřen na praktickou ukázku zpracování jednotlivých hlášení, které máte jako provozovatelé zařízení povinnost zasílat v zákonných termínech každoročně přes systém ISPOP.

Seminář je koncipován do čtyř částí dle jednotlivých ohlašovacích povinností z oblasti vod, ovzduší, odpadů a IRZ. V úvodu každého okruhu budou účastníci stručně seznámeni se základními povinnostmi dle platné legislativy, na kterou bude navazovat praktická ukázka vyplnění formulářů pro vybrané modelové příklady (formuláře budou k dispozici v tištěné podobě a na CD).

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1. 1. 2018 bude povinné ohlašování přepravy nebezpečných odpadů přes systém ISPOP, budeme se věnovat i praktické ukázce postupu při vyplňování ohlašovacích listů.  Součástí semináře bude také seznámení se změnami sazeb poplatků za znečišťování ovzduší pro rok 2017. U jednotlivých ohlašovacích povinností Vás rovněž upozorníme na nejčastější chyby či nedostatky hlášení.

 

Přednášející:                    

  • Ing. Jitka Hofmanová
  • Ing. Kristýna Pithardtová

 

Účastníci semináře získají potvrzení o absolvování školení a budou schopni si sami vypracovat jednotlivá hlášení.

 

Ke stažení

Prihlaska_ISPOP_2018.pdf (487705)

 

Kontaktní osoba

Ing. Kristýna Pithardtová
Tel.: +420 466 415 010
Email: pithardtova@ekonox.cz