Více času na podstatné

Nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

02.08.2012 09:20

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek, které vstoupí v platnost v srpnu 2012 a použitelné bude od 1. 3. 2014. Stávající nařízení bylo třeba upravit z důvodu srozumitelnosti a souladu s ostatními příslušnými právními předpisy Unie (nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 1272/2008) zavedením některých definic a sjednocením terminologie.

 

Přílohy ke stažení:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 649/2012 — ENG

 

Zdroj: MPO