Více času na podstatné

Národní a další významné internetové zdroje informací o BOZP

28.02.2011 06:29

V době, kdy je internet již běžně dostupným médiem, je logické, že pro práci i volný čas využíváme zdroje, které nabízí, a naše cesta za potřebnou informací vede právě sem. Své zdroje informací má také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Téma tohoto týdne přináší jejich přehled. Více...