Více času na podstatné

Národní Informační den programu Inteligentní energie pro Evropu

04.03.2011 08:42

Dne 18. února 2011 se v Praze konal Národní informační den programu IEE, kde byla představena výzva pro rok 2011

Dne 18. února 2011 se v Praze konal Informační den programu Inteligentní energie pro Evropu, organizovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s firmou Enviros a Výkonnou agenturou pro konkurenceschopnost a inovace v Bruselu.

Cílem Informačního dne bylo seznámit potencionální žadatele s programem Inteligentní energie pro Evropu, jeho řízením a implementací.

Stěžejním bodem byla informace o prioritách a opatřeních nové výzvy k předkládání projektů pro rok 2011. Účastníci informačního dne a případní zájemci o podporu na projekty v oblasti zvyšování energetické účinnosti a nových a obnovitelných zdrojů energie byli informování o přípravě podávání žádostí o finanční podporu na projekt.

Pro představu byl také prezentován úspěšný projekt programu IEE.

Hlavní prezentace jsou přílohy ke staženi:

 

Přílohy ke stažení

Zdroj: MPO