Více času na podstatné

Návrh Komise na nová pravidla pro emise skleníkových plynů v zemědělství a lesnictví

15.03.2012 11:14

Evropská komise učinila první krok k začlenění lesnictví a zemědělství do klimatické politiky EU. Lesy a zemědělské pozemky pokrývají více než tři čtvrtiny území EU a lepší řízení v těchto oblastech by podle Komise mohlo hrát důležitou roli v klimatické strategii EU. Stromy zadržují velké množství uhlíku a například lepším řízením, které by pomohlo zvýšit množství zadržených škodlivin o 0,1 procenta, by se ročně podařilo eliminovat emise rovnající se provozu 100 milionů automobilů. Návrh Komise je reakcí na rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu, která byla přijata v prosinci 2011. Návrh komise bude znamenat i nové příležitosti pro odměňování zemědělců za jejich přínos v boji proti změnám klimatu v rámci společné zemědělské politiky. Více informací k této problematice naleznete zde.

 

Zdroj: CEBRE