Více času na podstatné

Návrh nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

02.08.2012 08:21

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do připomínkového řízení nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Důvodem pro předložení návrhu nařízení vlády je implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/65/EU. Návrh předpisu se týká některých nebezpečných látek: olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE). Účinnost nařízení se navrhuje k 2. lednu 2013. Více ZDE.