Více času na podstatné

Návrh nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod

10.10.2011 13:42

Název předpisu: Návrh nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod

Termín připomínkek: 30. 10. 2011

Anotace: Novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. provedla změny ve zmocněních a nově předpokládá vznik dvou "poplatkových" prováděcích předpisů - vyhlášky a nařízení vlády. Platná vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových č. 293/2002 Sb., má být proto zrušena a její část nahrazena předloženým návrhem nařízení vlády, další část pak novou vyhláškou.

Dokumenty ke stažení:

předkládací zpráva, důvodová zpráva, materiál