Více času na podstatné

Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

26.06.2012 08:35

Předkládané nařízení nahrazuje nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 301/2007 Sb. a č. 371/2009 Sb. Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je určit pro jednotlivé EVL nebo jejich části vhodné formy ochrany v souladu s novelizovaným zněním § 45c ZOPK, tedy s ohledem na možnost využití základní ochrany. Termín připomínek: 18.7.2012.

 

Dokumenty ke stažení: důvodová zpráva, materiál