Více času na podstatné

Návrh pokynů pro sestavování bezpečnostních listů (SDS)

27.05.2011 14:10

ECHA na svých internetových stránkách dne 17. 5. 2011 zveřejnila k připomínkování již třetí verzi návrhu pokynů k sestavování bezpečnostních listů.

V souladu s postupem při schvalování nově vznikajících pokynů byl připraven již třetí konsolidovaný návrh na sestavování bezpečnostních listů, který vychází ze dvou předcházejících zapracováním připomínek zainteresovaných stran. Návrh je zveřejněn na stránkách ECHA a je nyní určen k připomínkování zástupcům Výboru členských států (MSC) a Fóra. Případné komentáře členů MSC a Fóra vezme ECHA v úvahu při přípravě další verze návrhu.

Adresa, na které najdete probíhající konzultace i k několika dalším pokynům: https://guidance.echa.e...europa.eu/guidance4_en.htm.

Třetí návrh pokynů obsahuje, kromě změn vyplývajících z připomínek, ještě následující změny:

  • Dodatek "Specifické problémy týkající se sestavování SDS pro zpětně získávané (recyklované) látky a směsi" byl znovu vytvořen ve spolupráci se zástupci odvětví zpracovávání odpadu (WRIC).
  • Byl odstraněn (dočasný) dodatek 5 "Poznámky ke struktuře revizí přílohy II nařízení REACH a ke struktuře tohoto pokynu".
  • Příklad uvedení informací o složkách směsi v oddílu 3.2 SDS byl změněn, aby zahrnoval realističtější příklad aktuálních látek.