Více času na podstatné

Návrh pořadu 33. schůze PSP ČR z pohledu životního prostředí

23.01.2012 09:31

Třiatřicátá schůze PSP ČR bude zahájena dne 31. ledna 2012 od 14 hodin. Z pohledu životního prostředí poslanci projednají:

 

1) Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/7/- vrácený Senátem

 

2) Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší /sněmovní tisk 449/ - druhé a třetí čtení

 

3) Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 573/ - prvé čtení

Dokumenty ke stažení:

- Návrh zákona včetně důvodové zprávy

- Platné znění s vyznačením změn 

 

4) Návrh Zastupitelstva Plzeňského kraje na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení