Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb. o seznamu účinných látek (biocidy)

21.02.2013 08:29

Ministerstvo zdravotnictví poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je mj. transponovat do právního řádu České republiky směrnice č. 2012/38/EU, 2012/41/EU a 2012/42/EU, kterými se zařazují do přílohy I základní směrnice 98/8/ES další účinné látky pro použití v biocidních přípravcích. Termín připomínek je stanoven na 6. března 2013. Více ZDE.