Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek

08.08.2012 08:58

Ministerstvo zdravotnictví ČR poslalo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek. Vyhláška č. 343/2011 Sb. je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. Vyhláška stanoví seznam účinných látek pro použití v biocidních přípravcích. Cílem předložené právní úpravy je dosažení souladu s právní úpravou Evropské unie. Účinnost vyhlášky se předpokládá 30. září 2012. Termín připomínek je stanoven na 24. srpna 2012. Více ZDE.