Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

07.08.2013 16:01

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do připomínkového řízení návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o  ochraně veřejného zdraví. Z odborného pohledu dochází například ke změně terminologie "vodárenské úpravě surové vody". Další podrobnosti ZDE.