Více času na podstatné

Návrh vyhlášky, který provádí zákon o IPPC posoudí Legislativní rada vlády. Účinnost se předpokládá od 1. srpna!

23.07.2013 10:26

Ministerstvo životního prostředí předkládá k projednání v pracovních komisích Legislativní rady vlády návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci. Návrh je předkládán v návaznosti na zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění. Vzhledem k předmětu úpravy v dané vyhlášce je téměř celý její obsah v přílohách. V příloze č. 1 je stanoven vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. V  příloze č. 2 jsou stanoveny náležitosti základní zprávy. V příloze č. 3  jsou stanoveny náležitosti obsahu odborného posouzení k udělení výjimky z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami.V příloze č. 4 je stanoven vzor zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení. Navrhuje se účinnost od 1. srpna 2013. Další podrobnosti o nové vyhlášce ZDE.